A collection of birthday wishes, Christmas greetings, holiday wishes, Anniversary wishes, party invitation wordings, quotes, poems, greeting card wordings, SMS and text messages greetings

Tagalog Birthday Messages for Husband
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)

Your better half needs to hear your loving birthday greetings for him. Let this day become more special by expressing your loving thoughts through tagalog birthday wishes for husband that he will definitely feel much loved and remembered. With these tagalog love messages for husband’s birthday, you will surely make his heart skip a bit. Feel free to use and send these tagalog birthday greetings and tagalog birthday messages on his birthday.

 

Tagalog Birthday Wishes for Him

 


Mahal nais ko na malaman mo na ako ay napakasaya sa piling mo.
Maligayang Kaarawan sa iyo!

Free EcardsNapakalambing at napakabuti mong tao.
Mapalad ako na ikaw ang aking naging kabiyak.
Wala akong ibang hiling kundi ang kasiyahan mo sa espesyal na araw na ito.
Maligayang Kaarawan sa iyo!

Free EcardsMaligayang Bati sa iyo Mahal ko! Dalangin ko na pagkalooban ka ng Diyos ng katatagan, kalusugan, at kaligtasan sa bawat araw ng iyong buhay.

Free EcardsLubos ang aking pasasalamat dahil ikaw ang ibinigay sa akin ng Poong Maykapal para makasama ko sa aking buhay. Nais ko na malaman mo na ako ay punung-puno ng saya, kalinga, at pagmamahal sa piling mo. Huwag ka sanang magbago. Maligayang Kaarawan sa iyo!

Free EcardsMaligayang Bati Mahal ko! Sana ikaw ay patuloy na maging mapagmahal at maasikasong kabiyak para sa akin at masigasig na ama para sa ating mga anak.

Free EcardsAno man ang iyong hiling sa iyong kaarawan, sabihin mo sa akin at iyon ay aking ibibigay sa iyo. Maligayang Bati!

Free EcardsTunay na dalisay ang iyong handog na pagmamahal sa akin at sa ating pamilya. Ngayong espesyal na araw mo, handog namin ang aming taos sa pusong pagbati sa iyo ng Maligayang Kaarawan!

Free EcardsMapasaiyo nawa ng pagpapala ng Poon sa araw na ito. Magpasalamat tayo sa panibagong taon na sa iyo ay ibinigay Niya!

Free Ecards


 

Tagalog Birthday Messages for Husband, 3.0 out of 5 based on 1 rating
By annewalkerby