Family will always be one of the most important part of our life. With everything against us, even the world is against us, family will always be there for us. They are there to support, to love and care for us. Here are some of the best tagalog quotes about family that show how important family is. We collected some of the most inspiring tagalog family quotes and put them into images. Share these tagalog family quotes to your loved ones.

Tagalog Family Quotes and Sayings with Images

 • Pahalagahan mo ang pamilyang meron ka. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nariyan sila.

 • Hindi mo pinipili ang iyong pamilya. Sila ay kaloob sayo ng Diyos, gaya ng pagkaloob sa iyo para naman sa kanila.

 • Ang pamilya ay hindi isang mahalagang bagay lamang. Ito ay ang lahat.

 • Ang pamilya ay isa sa mga pinakamagandang likha ng kalikasan.

 • Ang pamilya ay isang regalo na nagtatagal ng panghabang-buhay.

 • Pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. – Princess Diana.

 • Ang ibig sabihin ng pamilya ay walang naiiwan o nalilimutan.

 • Ang aking pamilya ang aking lakas at kahinaan.

 • Pagmamahal ang bumubuo sa isang pamilya.

 • Hindi importante ang sobrang dami ng pera. Ang importante may masayang pamilya.

 • Hindi natutumbasan ng kahit anong material na bagay ang pagmamahal, respeto at tiwala.

 • Ang mag-anak ang sentro ng plano ng Tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak.

 • Sa panahon ng kagipitan may pamilya kang masasandalan.

 • Ipagpasalamat sa Diyos ang iyong pamilya.

 • Ipagtanggol ang dangal ng iyong pamilya sa abot ng iyong makakaya.

 • Ang magkaroon ng isang tunay na pamilya na may pagmamahalan ay napakalaking nang kayamanan.

 • Ang pagmamahal ng isang pamilya ay pwede mong matagpuan kahit sa hindi mo kadugo.

 • Pamilya ang unang malalapitan pag may problema.

 • Lahat ng maligayang pamilya ay pare-pareho: bawat pamilyang malungkot sa sarili nitong paraan.

 • Pamilya; ito ang kauna-unahang paaralan na napagdaanan ng sinumang tao na nabuhay sa mundo.

 • Komunikasyon susi sa mabuting ugnayan ng pamilya at pakikipagkapwa.

 • Iwan ka man ng mga kaibigan mo. Iwan ka man ng taong minamahal mo, at kahit talikuran ka pa ng mundo, di magbabago ang pagmamahal sayo ng pamilya mo.

 • Sa panahon ng kagipitan, ang iyong pamilya ang susuporta sa iyo.

 • Ang pamilya ang pinakamahalagang selula ng lipunan.

 • Tandaan; pamilya ang unahin bago ang mga kaibigan at barkada.

 • Sa pamilya tayo unang natuto kung paano mag-dasal at lumaking may pananampalataya.

 • Hindi baleng hindi ka mayaman basta masaya ang iyong pamilya at ligtas sa anumang kapahamakan.

 • Ang pamilya na iyong kinabibilangan ang huhubog ng iyong pagkatao.

 • Mahalin ang iyong pamilya. Dahil ang isang pamilya ay parang isa ring kayamanan na nagmamahal sa iyo at nag-aalaga.

 • Pamilya ang karamay sa bawat sakit at pighati.

 • Sa pamilya natin unang madarama ang pag-ibig.

 • Walang pamilyang perpekto. Naroroon ang pagtatalo, pag-aawayan. Pero sa huli, Ang pamilya ay pamilya, ang pagmamahalan ay laging nandyan.

 • Sa pamilya mo unang mararamdaman at matutunan yung totoong pamilya.

 • Tandaan na ang pamilya mo ang dadamay sa iyo sa panahong ikaw ay walang-wala.

 • Walang isang bagay na kasiya-siya para sa buong pamilya.

 • Dapat may oras na magsama-sama ang isang pamilya.

 • Pinapanatili ko ang aking sarili gamit ang pagmamahal ng aking pamilya.

 • Ang pamilya ay isang imporatanteng bahagi ng ating lipunan, dito nabubuo ang mga bagay na mahalaga sa atin, ang ating ambisyon at mga pangarap.

 • Hindi matutularan ang haligi ng tahanan sapagkat ang buhay nila sa pamilya nakalaan.

 • Ang lakas ng isang ama ay sa pamilya nagmumula, sa asawang kumakalinga at sa mga anak na sa kanya ay nagpapasaya.

 • Sa panahon ng kagipitan may pamilya kang masasandalan.

 • Ang magkaroon ka ng isang tunay na pamilya na may pagmamahal ay napakalaking nang kayamanan ng maituturing.

 • Huwag nating ipagbalewala ang mga miyembro ng ating pamilya, mahalin natin sila.

 • Nag-abroad ka para guminhawa, ang buhay ng iyong pamilya, hindi para magkaroon ng ibang pamilya.

 • Mahalin natin ang ating pamilya.

 • Walang salitang pagod na ako sa isang magulang na OFW, basta para sa kinabukasan ng anak lahat kinakaya gaano man kahirap.

 • Mamahalin ko ang aking pamilya higit pa sa aking sarili.

 • Ang pinaka importanteng bagay sa mundo ay ang pagmamahalan ng pamilya.

 • Magkulang ka na sa iba huwag lang sa pamilya.

 • Dapat lagi tayong maglaan ng oras sa pamilya.

 

 

Leave a Reply

Leave a Reply

Be the first to comment

Leave a Reply