Our mother is our first idol, teacher, and protector. She deserves all the love that we can give her. On this day specially celebrated for mothers, let her feel extra cared for with words that will tell how much she is appreciated. Here are some tagalog mothers day messages and tagalog mothers day quotes that you can send to your mother wherever they are.

Tagalog Mothers Day Wishes

tagalog-mothers-day

Hindi ko ipagpapalit sa kahit na ano ang pagmamahal na iyong walang pagod na ipinaparamdam sa akin. Napakadakila mo at mahal na mahal ka naming mga anak mo.

Maligayang Araw ng mga Ina sa iyo Nanay!
Ang lahat ng pagsasakripisyo mo ay mahalaga sa amin.
Salamat sa iyo!

Alam ko kung gaano mo kami kamahal kaya nga isinuko mo ang lahat maging ang iyong mga sailing kagustuhan para lang maaruga mo kaming lahat. Masaya ang buhay namin dahil sa iyo!

Salamat sa pagpapanatili ng liwanag sa ating tahanan.
Ang buhay ngating pamilya ay masaya dahil sa iyo.
Ipagdiwang natin ang araw na ito!

Salamat sa iyo Nanay!
Hindi magiging maayos angaming buhay at pagkatao kung hindi dahil sa iyo!

Ang magaspang mong palad ay tanda ng iyong kasipagan sa pag-aasikaso sa amin.
Ang iyong pawis at magulong buhok ay tanda ng sakripisyo na iyong laan sa aming kabutihan.
Ngayong espesyal na araw na ito na para sa iyo, ikaw naman ay maupo,
magpahinga sandali at ikaw ay aming aasikasuhin.
Maligayang Araw ng mga Ina!

Hindi man magara ang iyong damit,
o hindi ka man nakapustura ng todo,
wala ka mang korona o mga alalay sa tabi mo,
ikaw pa rin ang mananatili at nag-iisang Reyna ng tahanang ito!

Mama, maraming salamat sa lahat ng nagawa mo at gagawin pa para sa akin.
Lubos kong pinagpapasalamat sa Diyos na binigyan ako ng isang Inang gaya mo.
Maligayang Araw ng mga Ina!

Tagalog Mother’s Day in Tagalog (Maligayang Araw ng Mga Ina)

Greet your mom a happy mother’s day in tagalog on the special day of commemoration for their immeasurable devotion, care, tenderness and love. On Mother’s Day, make her feel even more special and appreciated by uttering mother’s day greetings and mother’s day messages that will surely melt their hearts.

Paano mo nagagawa ang lahat ng mga bagay ng sabay-sabay?
Paano mo kami minamahal ng pantay-pantay?
Tanging ang dakilang pusong mapagmahal ng isang ina
ang kakayaning gawin ang lahat ng mga bagay na hindi ko inakalang posibleng gawin.
Mahal na mahal kita!

 

Malungkot ang tahanan kung ikaw ay wala.
Iba ang sayang dulot ng iyong presensya.
Makita ka lang naming ay buo na ang araw
at nakatitiyak kaming magiging maganda ang buhay.
Maraming salamat Nanay!

 

Kung may mga pagkakataong hindi kita pinakikinggan, patawad po.
Sa mga sandaling hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo,
iyon ay dahil sarado ang isip ko sa iyo.
Patawad sa mga sakit na dulot ko.
Pangako na magiging mabuti na akong anak para sa iyo.
Maligayang Araw ng mga Ina sa iyo!

 

Sa lahat ng pag-aasikaso mo sa akin at sa ating mga anak,
sa pagpapanatili ng kalinisan ngating bahay,
at sa paghahain ng mga masasarap na pagkain, maraming salamat!
Mas lalo kitang mahal ngayon na ikaw ay isa nang ina!

 

Ipagdiwang natin ang araw na ito!
Hindi man araw-araw na naipaparamdam naming ikaw ay mahalaga,
sa araw na ito damhin mo ang nag-uumapaw naming pagmamahal at pag-aalaga sa iyo!
Maligayang araw ng mga Ina!

Leave a Reply