Whether you want to surprise your foreign friend or you simply want to know how they greet a Happy New Year in tagalog, this collection of Tagalog Happy New Year Greetings can be of great help to you. Feel free to copy and send these tagalog new year quotes and new year messages in Filipino.
tagalog-new-year-messages
Sana ang dadating na Bagong Taon ay maging matagumpay.
Umasa tayo na may mabuting mangyayari para sa ating lahat!

Hiling ko na pagkalooban kayo ng Diyos ng isang bagong taon na puno kasiyahan, madaming mapagpalang biyaya, at kapatawaran sa lahat ng mga kamaliang nagawa sa kapwa.

Huwag mong kalimutang pasalamatan ang ating Ama sapagkat Siya ang nagregalo sa atin ng Bagong Taon na may hatid na pag-asa at bagong buhay para sa ating lahat!

Manumbalik tayo sa dakilang pagmamahal ng ating Ama.
Ang bawat Bagong Taon ay tanda ng Kanyang pagbibigay sa atin ng panibagong buhay
at pagkakataon upang itama ang ating mga maling gawi.

Siguruduhin mo lang na mga masasamang Espiritu ang maitataboy ng mga paputok na iyan at hindi ang iyong mga daliri at kamay. Maligayang Bagong Taon!

Kakaibang sigla ang dulot ng Bagong Taon dahil sa dala nitong panibagong buhay para sa iyo at sa akin.

Tunay na dakila ang ating Panginoon dahil Siya ang may gawa ng araw na ito na ating ipinagdiriwang. Manigong Bagong Taon po!

happy new year in tagalog

tagalog-happy-new-year-wishes
New Year brings new hopes and dreams. Celebrate this day with so much happiness. Share this day’s goodness with words that will reach and touch many lives this special holiday. This new year, greet your loved one a Happy New Year in tagalog, especially your family and friends in the Philippines. Feel free to spread the word!

 

Manigong Bagong Taon!
Magdiwang tayo sa pamamagitan ng isang taimtim na panalangin ng pasasalamat sa Kanya.

Tumahimik tayo sumandali at pag-isipan at lahat ng nangyari sa ating buhay noong nagdaang taon. Suriin natin ang ating sarili upang tayo ay maging marapat tumanggap sa biyaya ng Bagong Taon!

Masaganang Bagong Taon sa iyo at sa iyong buong pamilya!
Dalangin ko na sana maging masaya at punung-puno ng biyaya ang taon na ito para sa inyong lahat!

Bagong Taon na naman. Panahon ng mga paputok, madaming pagkain, maingay na mga tunog at mga simbolong pangpasuwerte. Paano man tayo magdiwang, walang nang mas mahalaga kungdi ang umupo ka sumandali at mag-usal ng dalangin ng pasasalamat at pagdakila sa ating Amang Lumikha!
happy-new-year-in-tagalog
Magdiwang tayo ng masaya, maingay at ligtas para sa bagong taon na dumating na muli sa ating lahat!

Manigong Bagong Taon!
Sana makita natin ang bagong pag-asa ng araw na ito.

Ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon upang pagdating ng Bagong Taon ay alam natin na tayo ay nararapat na magdiwang nito ng buong pasasalamt sa Kanya.

Tumalon ng mataas para maabot natin ang lahat ng biyaya ngayong Bagong Taon!

Leave a Reply