Your better half needs to hear your loving birthday greetings for him. Let this day become more special by expressing your loving thoughts through tagalog birthday wishes for husband that he will definitely feel much loved and remembered. With these tagalog love messages for husband’s birthday, you will surely make his heart skip a bit. Feel free to use and send these tagalog birthday greetings and tagalog birthday messages on his birthday.

 

Tagalog Birthday Wishes for Him

 

[snip msg]Mahal nais ko na malaman mo na ako ay napakasaya sa piling mo.
Maligayang Kaarawan sa iyo! [/snip]

[snip msg]Napakalambing at napakabuti mong tao.
Mapalad ako na ikaw ang aking naging kabiyak.
Wala akong ibang hiling kundi ang kasiyahan mo sa espesyal na araw na ito.
Maligayang Kaarawan sa iyo! [/snip]

[snip msg]Maligayang Bati sa iyo Mahal ko! Dalangin ko na pagkalooban ka ng Diyos ng katatagan, kalusugan, at kaligtasan sa bawat araw ng iyong buhay. [/snip]

[snip msg]Lubos ang aking pasasalamat dahil ikaw ang ibinigay sa akin ng Poong Maykapal para makasama ko sa aking buhay. Nais ko na malaman mo na ako ay punung-puno ng saya, kalinga, at pagmamahal sa piling mo. Huwag ka sanang magbago. Maligayang Kaarawan sa iyo! [/snip]

[snip msg]Maligayang Bati Mahal ko! Sana ikaw ay patuloy na maging mapagmahal at maasikasong kabiyak para sa akin at masigasig na ama para sa ating mga anak. [/snip]

[snip msg]Ano man ang iyong hiling sa iyong kaarawan, sabihin mo sa akin at iyon ay aking ibibigay sa iyo. Maligayang Bati! [/snip]

[snip msg]Tunay na dalisay ang iyong handog na pagmamahal sa akin at sa ating pamilya. Ngayong espesyal na araw mo, handog namin ang aming taos sa pusong pagbati sa iyo ng Maligayang Kaarawan! [/snip]

[snip msg]Mapasaiyo nawa ng pagpapala ng Poon sa araw na ito. Magpasalamat tayo sa panibagong taon na sa iyo ay ibinigay Niya! [/snip]

 

Leave a Reply