Be a part of an important celebration of two hearts that will be joined together as one. Share their happiness with words that will mean so much to them. Let them know how much happy and excited you are for their new life together. Here are some wedding wishes messages, happy marriage wishes and wedding messages in tagalog language. Enjoy!

 

Sa inyong buhay bilang mag-asawa,
Sana lagi ninyong hayaan na ang Diyos ang pumagitna sa inyong relasyon
At kayo ay makakasigurong ang lahat ay magiging maayos.

Binabati ko kayo sa inyong kasal!
Sana manatili ang tamis ng inyong pagmamahalan magpakailanman.

Ang pag-aasawa raw ay hindi tulad ng kaning mainit na kapag isinubo mo at ikaw ay napaso ay agad na iluluwa. Sana matagpuan ninyo sa isa’t isa ang tunay na kahulugan ng pagiging asawa sa bawat isa. Maligayang Araw ng Kasal!

Sa inyong araw ng kasal, hiling ko na kayo ay manatiling masaya sa piling ng isa’t isa.
Maligayang Araw ng Kasal!
tagalog-wedding-wishes
Mabuhay ang bagong kasal!
Sana magkaroon kayo ng masaganang buhay bilang mag-asawa
At nawa’y kayo ay biyayaan ng maraming magaganda at malulusog na anak.

Ang kasal ay isa lamang okasyon.
Ang mas importante ay ang bawat araw ninyo bilang mag-asawa.
Mabuhay kayo!

Lagi ninyong tandaan na dapat laging may tiwala, respeto, at pang-unawa sa inyong pagsasama. Mabuhay kayo!

Wala nang mas mahihigit pa sa pag-ibig na taglay ng dalawang pusong nagdesisyong maging isa sa pamamagitan ng pagpapakasal. Sana manatili ang init ng inyong pagmamahalan sa isa’t isa.

Pag-ibig ang nagbuklod sa inyo at ito ay pinagtibay at binasbasan ngayon ng Diyos.
Sana biyayang Niya kayo ng buhay na masaya at puno ng biyaya.
Maligayang Bati sa inyo!

Tagalog Wedding Messages

tagalog-happy-wedding-wishes
Union of two loving hearts is such a special event for one’s life. Be part of the celebration and greet the love birds with these romantic and inspirational wedding wishes messages and wedding congratulation wishes in tagalog languages. Make the wedding greetings more special by adding your personal weddings wishes on it. Have a happy marriage!

 

Hindi magiging matagumpay ang isang relasyon kung isa lamang ang nagsusumikap na ito ay maging maayos at makulay. Sana hanggang wakas kayo ay magkasama at laging nagdadamayan sa ano mang pangyayari sa inyong buhay.

 

Hindi palaging masaya ang buhay may asawa.
May mga pagkakataong kailangan ninyong dumanas ng mga pagsubok.
Huwag kayong mawalan ng pag-asa at patuloy na magmahalan
Dahil ang mga pagsubok ay paraan lamang upang ang inyong pagsasama ay mas pakinangin pa. Maligayang Bati sa inyong kasal!

 

Natutuwa ako na kayo ngayon ay mag-asawa na.
Sana ay mas maging masaya kayo ngayon sa piling ng bawat isa.

 
tagalog-wedding-messages
Sampu ng aking pamilya, kayo ay aming binabati ng Maligayang Kasal!
Dasal naming na maging matatag ang inyong buhay bilang mag-asawa.

 

Maligayang Bati sa inyong kasal!
Tanggapin ninyo ang aming handog na regalo.

 

Maligayang Bati sa araw ng inyong kasal!
Wala nang mas tatamis pa sa pag-ibig na inyong taglay ngayon.
Magdiwang kayo!

 

Tiwala…
Respeto…
Pag-ibig…
Pang-unawa…
Yan ang mga sangkap ng maligayang pagsasama bilang mag-asawa.
Nawa’y manatili ito sa loob ng inyong tahanan.
Maligayang Bati sa inyo!

Leave a Reply