Greet your family and loved ones a Happy Easter in tagalog this coming Lenten season. Send these inspirational tagalog easter messages and tagalog easter greetings using an easter card or via sms/text messages. Happy Easter to all!

 

 

Si Kristo ay namatay para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan.
Kasabay ng Niya, tayo ay muli ding nabuhay.
Panatilihin natin ang ating kalinisan sa paggawa ng mabuti para sa ating kapwa.

 

 

Ang buhay natin ay ating ialay sa pagiging abala sa mga bagay na ikatutuwa ng Ama.
Bigyan natin Siya ng pagpupuri sa paggawa ng mabuti.
Maligayang Araw ng Pagkabuhay sa ating lahat!

 

 

Ngayon ay isang pagdiriwang na dapat ikasaya.
Si Kristo ay muling nabuhay at ngayon ay kapiling natin sa araw-araw ng ating buhay.

 

 

Salamat sa araw na ito!
Tayo ay pinagpala sa kabila ng ating mga pagkakasala.
Subukan nating mabuhay ng tama at sumusunod sa utos ng Diyos.
Maligayang Araw ng Pagkabuhay!

 

 

Ang susi sa tamang pagsunod ay ang pakikinig.
Pakinggan natin ang tinig ng Diyos para tayo ay palagi Niyang magabayan.
Maligayang Araw ng Pagkabuhay!

 

 

Napakaraming biyaya ang handog sa atin ng ating Ama.
Maging marapat tayo sa lahat ng mga ito sa pamamagitan ng buhay na matuwid
at may taos na pagpapasalamat sa Kanya!

 

 

Sumigaw at magsaya dahil tayo ay hindi na nag-iisa.
Muli na naman nating kapiling ang ating Mesiyas!

Leave a Reply